Dokumentbeteckning

1988:17

Rubrik Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter (1988:17) om skolskjutsning
Bemyndigande 6 och 8 §§ förordningen (1970:340) om skolskjutsning, ikraftträdandebestämmelserna enligt förordningen (1988:68) om ändring i skolskjutsförordningen
Ikraftträdande 1988-08-01
Ändringsförfattningar 1988:21 Ikraftträdande 1988-10-01
2008:342 Ikraftträdande 2009-01-01
Kommentar 1988-08-01 dock 1989-08-01 beträffande 8.2
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.