Föreskrifter utfärdade under de senaste 6 månaderna (ordnade efter datum för ikraftträdande)

2021:1 Grundföreskrift
Trafikverkets föreskrifter om väg 395 genom Norrbottens län;
Ikraftträdande 2021-03-01
2021:2 Grundföreskrift
Trafikverkets föreskrifter om riksväg 10 (E10) genom Norrbottens län;
Ikraftträdande 2021-03-01
TSFS 2020:94 Ändringsföreskrift
Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:69) om undantag från bestämmelser om antalet passagerare i en bil;
Ikraftträdande 2021-01-15
TSFS 2020:93 Ändringsföreskrift
Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:108) om undantag från krav på lämplighetsbesiktning;
Ikraftträdande 2021-01-01