Föreskrifter utfärdade under de senaste 6 månaderna (ordnade efter datum för ikraftträdande)

2021:1 Grundföreskrift
Trafikverkets föreskrifter om väg 395 genom Norrbottens län;
Ikraftträdande 2021-03-01
2021:2 Grundföreskrift
Trafikverkets föreskrifter om riksväg 10 (E10) genom Norrbottens län;
Ikraftträdande 2021-03-01