Sökning i Vägverkets föreskrifter
Sökning i Trafikverkets författningssamling samt i Vägverkets föreskrifter VVFS och TSVFS. Föreskrifter som har beslutats av Vägverket under tiden 1 januari 2010 - 31 mars 2010 är endast sökbara med tillägget VVFS före författningens löpnummer.
Dokumentbeteckning

EG-direktiv/Celexnummer

Ikraftträdande fr o m

Ikraftträdande t o m

Titel

Hastighetsföreskrifter ska ingå
Upphävda föreskrifter ska ingå


Välj årtal

Söktips

Det finns flera sätt att söka efter föreskrifter. Använd sökformuläret på sidan Sök författningssamling. Du kan söka på ord i föreskriftens titel eller på föreskriftens nummer i författningssamlingen. Du kan också söka efter föreskrifter utgivna ett visst år.

Sökning på titel, utgivningsår eller nummer

Använd sökformuläret på sidan " Sök författningssamling" om du vill söka på ord i en föreskrifts titel eller söka föreskrifter utgivna ett visst år eller med ett visst nummer. Du kan ange flera sökbegrepp. Sökningen sker på alla de angivna begreppen samtidigt. Om du till exempel skriver in ett årtal och söker på ett ord i titeln sker sökningen bara i titlar för föreskrifter utgivna detta år.

Dokumentbeteckning

Ange TRVFS-,VVFS- eller TSVFS-numret. Exempel: 2003:22. OBS! Skriv inte TRVFS-,VVFS- eller TSVFS-numret i sökrutan, med undantag för föreskrifter som har beslutats av Vägverket under tiden 1 januari 2010 - 31 mars 2010 som endast är sökbara med tillägget VVFS före författningens löpnummer. (Exempelvis VVFS2010:1.)

Välj årtal

Markera om du vill söka författningar från ett visst årtal.

EG-direktiv/Celexnummer

Ange Celexnumret. Exempel: 31991L0671

Ikraftträdande fr o m och Ikraftträdande t o m

Välj datum för när dokument har trätt i kraft

Titel

Ange ett eller flera ord som förekommer i författningens titel.

Hastighetsföreskrifter skall ingå/Upphävda föreskrifter skall ingå

Sökningen omfattar normalt inte hastighetsföreskrifter eller upphävda föreskrifter. Markera här om du vill söka efter även dessa författningar.