Dokumentbeteckning

2003:18

Rubrik Vägverkets föreskrifter om CE-märkt terrängskoter
Bemyndigande 11 kap. 11 § fordonsförordningen (2002:925)
Ikraftträdande 2003-05-01
Ändringsförfattningar TSFS 2021:125 Ikraftträdande 2022-01-01
Kommentar
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.