Dokumentbeteckning

2021:1

Rubrik Trafikverkets föreskrifter om väg 395 genom Norrbottens län;
Bemyndigande 6 kap 9 § vägförordning (2012:707)
Ikraftträdande 2021-03-01
Kommentar
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.