Dokumentbeteckning

2023:1

Rubrik Trafikverkets föreskrifter om infrastrukturavgifternas storlek på bron över Skurusundet, väg 222;
Bemyndigande 29 § förordningen 2014:1564 om infrastrukturavgifter på väg
Ikraftträdande 2023-10-01
Kommentar
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.