Dokumentbeteckning

2024:1

Rubrik Trafikverkets föreskrifter om riksväg 63 genom Örebro län
Bemyndigande 6 kap. 9 § vägförordningen (2012:707)
Ikraftträdande 2024-03-15
Kommentar
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.