Dokumentbeteckning

TSFS 2021:122

Rubrik Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler);
Bemyndigande 10 kap. 6 § plan- och byggförordningen (2011:338)
Ikraftträdande 2022-02-01
Övergångsbestämmelser Finns
Kommentar Föreskrifterna har beslutats och kungjorts av Transportstyrelsen men återges här eftersom de upphäver föreskrifter som beslutats av Vägverket.
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.