Dokumentbeteckning

TSFS 2023:43

Rubrik Transportstyrelsens föreskrifter om utrustning som inte ska räknas in i fordonsbredden och fordonslängden;
Bemyndigande 4 kap. 16 och 17 c §§ trafikförordningen (1998:1276)
Ikraftträdande 2023-09-15
Kommentar Upphäver föreskrifter publicerade i Vägverkets författningssamling och behöver därför återges i samma "forum".
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.