Dokumentbeteckning

TSFS 2024:33

Rubrik Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om provning av fordon efter reparation vid en ackrediterad verkstad;
Bemyndigande 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211), 3 § avgasreningsförordningen (2011:345), 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll och 8 kap. 1 § vägtrafikdataförordningen (2019:382)
Ikraftträdande 2024-09-01
Kommentar Föreskrifterna upphäver föreskrifter som beslutats av Trafiksäkerhetsverket och publicerats i Trafiksäkerhetsverkets författningssamling (TSVFS). Därför återges föreskrifterna i denna författningssamling.
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.