Dokumentbeteckning

2003:19

Rubrik Vägverkets föreskrifter om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II
Bemyndigande 11 kap. 11 § fordonsförordningen (2002:925)
Ikraftträdande 2003-05-01
Ändringsförfattningar 2008:288 Ikraftträdande 2009-01-01
TSFS 2023:63 Ikraftträdande 2023-12-01
VVFS2010:12 Ikraftträdande 2010-04-01
TSFS 2010:25 Ikraftträdande 2010-04-01
TSFS 2020:52 Ikraftträdande 2020-07-15
TSFS 2020:46 Ikraftträdande 2020-06-16
TSFS 2021:107 Ikraftträdande 2021-11-10
Kommentar
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.