Dokumentbeteckning

TSFS 2023:63

Rubrik Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:19) om bil ombyggd till traktor och bil ombyggd till motorredskap klass II;
Bemyndigande 4 kap. 18 a § trafikförordningen (1996:1278) och 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211)
Ikraftträdande 2023-12-01
Övergångsbestämmelser Finns
Grundförfattningar 2003:19 Ikraftträdande 2003-05-01
Kommentar Ändrar alltjämt gällande föreskrifter publicerade i Vägverkets författningssamling och behöver därför återges i samma "forum".
Visa PDF format För att kunna titta på Pdf-filen krävs att du har Adobe Acrobat installerat på din dator. Programmet är gratis och du hittar det här
Det skall observeras att den version av en föreskrift som förekommer på Internet, kan visa sig inte överensstämma med den tryckta versionen. I sådant fall är det alltid den tryckta versionen som gäller.